2024

Zapisy na półkolonie

Informacje o półkoloniach

Zajęcia odbywają się od 8:30/9:00 (decyduje godzina dotarcia na miejsce wszystkich uczestników) do 16:00. Możliwość przywiezienia dziecka od godz. 7:30.

Rejestracja oraz nadzór wypoczynku przez Kuratorium Oświaty, ubezpieczenie NNW

Cena obejmuje pełne wyżywienie:  obiad – drugie danie, podwieczorek. Woda dostępna przez cały dzień*

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną, przeszkoloną kadrę instruktorów posiadającą wymagane przez Kuratorium szkolenia z opieki nad dziećmi i młodzieżą

Autorskie programy opracowane na bazie 10 lat doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą.

7:30 – 8:30/9:00 – przywożenie dzieci
9:00 – 11:30 – warsztaty
11:30 – 12:30 – gry i zabawy z animatorem, zajęcia ruchowe na dworze (w zależności od pogody)
12:30 – 13:15 – obiad
13:30 – 15:40 – warsztaty
15:40-16:00 – czas wolny na sali zabaw
16:00 – 16:30 – odbiór dzieci

* Ramowy plan dnia oraz rozkład poszczególnych zajęć nie jest wersją ostateczną i może podlegać drobnym modyfikacjom.

W przypadku rezygnacji z poszczególnych dni turnusu nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Przypominamy, że zadatek jest formą bezzwrotną.

  Dokumenty do pobrania

  Po wypełnieniu formularza powyżej prosimy o pobranie i i zapoznanie się z poniższymi plikami

  Wpłat zadatków prosimy dokonywać w terminie 3 dni od daty zapisu na konto 
  EDUSTUDIO Sp. z o.o.
  23 1140 2004 0000 3602 8484 3550
  W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz termin